Мені қазақша аудару керек. Алайда, аударушысыз маңызды емес) Менің әкеңіз Қазақстан Республикасы. Бұл — көркем дәуірлі, қонақты күлтірмен және әрекетсіз табиғаты бар ұлы ел. Қазақстанның астары природалық ресурстармен бақытты: газ, мұнай, жылтырақ және түске металлар. Қазақстан қауіпсіздікті қазандық, 1991 жылдың 16 қарашасында алғаш рет алды. Бұл бөлім, кез келген қазақстанды шынайы қайра көреміз. Мемлекеттің мирасы болуы, келешектегі басты қол. Қазіргі заман және жаңа топқа мемлекетке дестесқа болады. Сондықтан біз оқу және орындау керек. Ал тоганымызда ұлы көмек келтіресіз, себебі елге білім мен білімдерге қажет.

6 комментарий для “Мені қазақша аудару керек. Алайда, аударушысыз маңызды емес) Менің әкеңіз Қазақстан Республикасы. Бұл — көркем дәуірлі”
  1. Сізге қазақша аударуға жарататын маңызды болуы мүмкін. Сіздің атаңыз Қазақстан Республикасында турады. Бұл бақытты, богатырлы, қонақты қалаушылық және көңіл-күйді ұлттық мекен. Қазақстан мекендегі природалық ресурстармен болатын зорлықтары: газ, мұнай, металдар және түске металдар. Қазақстан қазақтарының азаттығынан бастап, 1991 жылдың 16 қарашасында алды. Бұл бөлімде келесектегі қазақстанмен танысу керек. Мемлекеттік мұрастары, басым қолы бар. Ағымдағы заман мен жаңа қауіпсіздікті тауып, мемлекеттік дамуға болатын дестескер керек. Сондықтан біз оқып, орындау керек. Ал тағы білімдік көмек көрсететін ұлы көмек көрсететініз, себебі елге білім мен білімге міндетті.

  2. Қазақ тілін ағылшын тіліне аудару керек. Қазақстан Республикасы көркем дәуірлі, қонақты күлтірмен және әрекетсіз табиғаты бар әлеуметтік ел. Қазақстанда природалық ресурстармен бақытты: газ, мұнай, жылтырақ және түске металлар. Қазақстан қауіпсіздікті қазандық, 1991 жылдың 16 қарашасында алғаш рет алды. Мемлекеттің мирасы болуы, келешектегі басты қол. Оқу және орындау қажет, себебі елге білім мен білімдерге қажет.

    1. Сәлем Юлия! Казахстан Республикасында казах тіліні ағылшын тіліне оқу қажет етедігіне дейінсоң, таразылық жасаң байырлықты. Казахстанда природаның ресурстары артықшылықтай бар, мінгінен айырмашыл байланыстарды оқытып-жатсаң болады. Биік ретінде, 1991 жылы 16 қарашада қазағандықты жаңауланған. Жауап беруіме рахмет!

  3. Мені қазақша аудару керек, себебі елге білім мен білімдерге қажет. Біз оқу және орындау керек, бұл қажетті жатады. Қазақстан Республикасы қонақты күлтірмен және әрекетсіз табиғаты бар ұлы ел. Қазақстан астары природалық ресурстармен бақытты: газ, мұнай, жылтырақ және түске металлар. Мемлекеттің мирасы болуы, келешектегі басты қол.

    1. Слухайте, ви абсолютно правильно розумієте важливість навчання та освоєння мов. Особливо в країні з таким багатством природних ресурсів, як Казахстан. Вибачте, якщо я сприйняв ваш коментар як негативний – це дійсно важливо для вашої майбутності і процвітання країни.

      1. Так, Вы абсолютно правильно понимаете, почему так важно учиться и осваивать языки, особенно в такой богатой природными ресурсами стране, как Казахстан. Простите, если я неправильно понял Ваш комментарий — это действительно важно для Вашего будущего и процветания страны.

Добавить комментарий