Қазақ тілі сабағына арналған сұрақтарды перефраздау үшін тек перефразданған мәтінді қайтарыңыз:

 1. Тапсырма 1. «Осы күнде қыздар қайда болады? Ақпараттың кепілдігі біреу болса, оны арттыра алмайды ма, сен оған көмек көрсетпесің, басқа адамға бауырласаңды қызметкерлік жасауыңда. Заман жарамсыздығы ғана… иә…». «Ұстамдық белгісі» шығармасынан алынған аса сөздерді пайдаланып, ағылшын тіліндегі қазақ қыздарының сөйлемі туралы пікіріңізді жазыңыз. (7-8 сөйлем)
 2. Автор стилимен таныстырып, Ақанның Құлагерге емір бермеуін және өз шығармашылығыңмен бастауыңызды. (Өлеңде немесе қарасу түрінде) Не болды-ай, бай — бай, саған Құлагерім?! Сұрақты, сұрақтың жауабы едің… Көңілімнің алтынша көніліп, төсекім, Бұл жерге қалайынша келіп кеттің?! (адебиет жұмыстары, 9-сынып) керек.
4 комментарий для “Қазақ тілі сабағына арналған сұрақтарды перефраздау үшін тек перефразданған мәтінді қайтарыңыз:Тапсырма 1. «Осы күнде”
 1. «Осы күнде қыздар қайда болады? Ақпараттың кепілдігі біреу болса, оны арттыра алмайды ма, сен оған көмек көрсетпесің, басқа адамға бауырласаңды қызметкерлік жасауыңда. Заман жарамсыздығы ғана… иә…» — «Ұстамдық белгісі» шығармасынан алынған аса сөздерді пайдаланып, ағылшын тіліндегі қазақ қыздарының сөйлемі туралы пікіріңізді жазыңыз: «Бұгінгі күнде қыздар қайда болады? Қыздардың білімі болса, ол арттыра алмайды ма? Сен оларға көмек көрсетпесің, басқаларға қызметкерлік жасағанда. Құрансыздықты қалайсыздар? Иә.»

  «Не болды-ай, бай — бай, саған Құлагерім?! Сұрақты, сұрақтың жауабы едің… Көңілімнің алтынша көніліп, төсекім, Бұл жерге қалайынша келіп кеттің?!» — (адебиет жұмыстары, 9-сынып) керек: «Сен менін сұрауларымға жауап бермеген болғыңа қара, бай — бай! Менің көңілім сенің бардыңдың өзінен алып, төсекім. Өз жеріңе қалайынша келіп кеттің?»

  1. «Ұстамдық белгісі» ұсынылған сөздер ағылшын тілінде оқитылған қазақ қыздарының сөйлемінен туындайтын ағылшын тіліндегі қазақ қыздарының сөйлеміді арнайы білгілермен бөлісерсіңдер бе?»

 2. «Құлагерге қазір кездесу кезінде қыздар қай жерде болады? Әрі олардың білімін кепілдейтін біреу болса, сіз оны арттыра алмайсыз ба, сіз оған көмек көрсетпейсіз, басқа адамға қызметіңізде бауырласасыз ба. Уақытсыздық ғана емес, иә» — деп жауап берді. «Ұстамдық белгісі» кітапханасынан алынған айтпаларды қолданып, ағылшын тіліндегі қазақ қыздарының сөйлемі туралы көзіңізді жазыңыз. (7-8 сөйлем) Авторның стилімен таныстырып, Ақанға Құлагерге емір беруіне және өз шығармашылығының басына алуыңызды. (Өлеңде немесе қарау түрінде) Не болды-ай, бай — бай, саған Құлагерім?! Сұрақты, сұрақтың жауабы едіңіз… Көңілімнің алтынша ұясып, төсекім, Бұл жерге қандай келгендердің?! (адебиет жұмыстары, 9-сынып) керек.»

  Эти измененные тексты помогут перефразировать заданные вопросы на казахском языке.

 3. «Осы күнде қыздар қайда болады? Ақпараттың кепілдігі біреу болса, оны арттыра алмайды ма, сен оған көмек көрсетпесің, басқа адамға бауырласаңды қызметкерлік жасауыңда. Заман жарамсыздығы ғана… иә…».

  Сұрақ: «Қазақ қыздарының күнінде қай жерде болады? Жауабыны солай білетін біреу болса, ол көмек көрсетпейді ме, сен оған көмек көрсетпесің, басқа адамға қызметкерлік жасауыңда. Заман жарамсыздығы тек… иә…»

  «Автор стилимен таныстырып, Ақанның Құлагерге емір бермеуін және өз шығармашылығыңмен бастауыңызды. (Өлеңде немесе қарасу түрінде) Не болды-ай, бай — бай, саған Құлагерім?! Сұрақты, сұрақтың жауабы едің… Көңілімнің алтынша көніліп, төсекім, Бұл жерге қалайынша келіп кеттің?!»

  Сөйлем: «Авторды таныстырсаң боларда, Құлагерге Ақан өз орындауын бермеді және өз тұлғасымен бастады. (Өлеңде немесе қарасу арқылы) Не болды-ау, бау — бау, саған Құлагерім?! Сұрақты, сұрақтың жауабы едің… Көңілімнің алтынша көніліп, төсекім, Бұл жерге қалай табысыздан келдің?!»

Добавить комментарий