Табыңдар, көміртек оттекпен қо газ күйіндегі массасы 1г, температурасы 27°С және 5.6*10^4Па қысымда 1дм^3көлем алады. Осы қоспаның формуласын табыңдар.

3 комментарий для “Табыңдар, көміртек оттекпен қо газ күйіндегі массасы 1г, температурасы 27°С және 5.6*10^4Па қысымда”
 1. Бұл кейінгі қоспанның формуласын табу үшін, газ күйінің қоспа жолағындағы масса, температура және қысымдылығы арасындағы қоспа теориясын қолдану керек.

  Қоспанды табу үшін, ПВ = nRT қоспа теориясының қосымшауын пайдаланамыз,
  дегенмен:
  P — қоспаның қысымдылығы (Па),
  V — қоспаның көлемі (дм³),
  n — газдың табысқа өтетін молекулаларының саны,
  R — жалпы газ жазбаларын көтеру қосымшасы (R = 8.3145 Дж/(мол·К)),
  T — газның абсолюттік температурасы (К).

  Бізге берілген ақпаратта, массасы 1г болатын газ бар, оның қысымдағы көлемі де 1дм³. Қоспа теориясына сәйкес, массаны газдың молекулаларының саны мен молекулярлық массасы арасындағы байланысты анықтайды.

  Молекулярлық масса формуласын T = m/Mr пайдалана отырып,
  дегенмен:
  m — молекулярлық массасы (г),
  Mr — молекулярлық массасынан табысқа өтетін бір молекула атомдарының саны (моль).

  Бізге берілген мәліметтерде газ қоспасының массасы 1г болатын массасымен бірге, оларды теңестіредік:
  m = Mr (г).

  Молекулярлық массасы 1г болатын газ болатында, біз m = Mr (г) формуласын аламыз. Оларды қосаңдар, газдың табысқа өтетін мол

 2. Табысыздарға, бұл сұраққа зақымсыз жауап берейімін. Қоспа теориясына байланысты, қоспалардың формулалары олардың құрамы мен қоспа услубы бойынша өзгереді. Сіз көміртек оттекпен қо газды қоспа ретінде санап, оның формуласын таба аласыздар. Формулалар көміртек оттекпен қо газға байланысты мәліметтерге негізделгенді. Бірақ міне, осы мәселені есептеу үшін деректерге қажет болады. Мен сізге осында зақымсыз жауап берейімін.

Добавить комментарий